Časté dotazy

Kdy mohu začít podnikat s nově založenou společností?

Po založení společnosti je nutné následující:

 1. Převzít dopis od Ministerstva vnitra s přihlašovacími údaji do datové schránky, který je doručen na adresu bydliště jednatele(ů).
 2. Založit běžný účet. Pokud banka požaduje výpis z obchodního rejstříku, získáte jej na jakémkoliv CzechPointu.
 3. Registrovat společnost k dani právnických osob na příslušném finančním úřadu pomocí datové schránky.
 4. Jednatel společnosti může vybrat z účtu základní kapitál.
 5. Můžete (pouze pokud potřebujete) si zažádat na jakémkoliv CzechPointu o výpis z rejstříku živnostenského podnikání.
Od nás obdržíte:
 1. Stejnopis zakladatelského dokumentu (pokud ste jej již neobdrželi například pro složení základního kapitálu).
 2. Daňové doklady.
Z výše uvedeného je patrné, že nepotřebujete od nás jakékoliv další doklady pro okamžité zahájení činnosti po zapsání nové společnosti do obchodního rejstříku.

 1. Jaký je postup založení společnosti?
 2. Co zahrnuje založení společnosti?
 3. Připočítáváte k cenám DPH?
 4. Je cena za založení společnosti konečná?
 5. Jak dlouho trvá založení společnosti?
 6. Je možné založit s.r.o. se základním kapitálem 1,- Kč?
 7. Zakládáte společnost i na plnou moc?
 8. Kde získám datovou schránku?
 9. Potřebuji souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla společnosti?
 10. Co obsahuje doplňková služba sídlo společnosti?
 11. Jak zvolit název společnosti?
 12. Kde poskytujete sídlo společnosti?
 13. Co všechno potřebuji pro založení společnosti?
 14. Jak objednám založení společnosti?
 15. Mám vlastní kapitál. Kdy a jak mám založit účet pro složení základního kapitálu?
 16. Kdy mohu začít podnikat s nově založenou společností?
 17. Mám živnostenské oprávnění jako OSVČ. Mohu jej použít pro novou společnost?
 18. Jak doložím odbornou způsobilost?
 19. Jaká je lhůta pro vydání rozhodnutí o koncesi?
 20. Jsem v insolvenci, mohu být jednatelem nebo společníkem v obchodní společnosti?
 21. Jak prokáži odbornou způsobilost praxí?
 22. Připravíte mi kmenové listy?
 23. Mohu založit společnost a být jednatelem, když mám exekuce?
 24. Chci mít sídlo společnosti, ve které jsem spoluvlastníkem, potřebuji podpis od všech spoluvlastníků?
 25. Jsem v podmínce, mohu být jednatelem společnosti?
 26. Co je to kmenový list?
 27. Jaký je rozdíl mezi zakladatelskou listinou a společenskou smlouvou?
 28. Kde ověřím název společnosti?
 29. Chci mít sídlo společnosti v mé nemovitosti, kterou mám na hypotéku, potřebuji souhlas banky k umístění sídla?
 30. Jsem ze Slovenska, mohu vaše dokumenty ověřit u slovenského notáře?
 31. Jak mám registrovat společnost k dani z příjmu právnických osob?